Programy

Charakterystyka wersji PROfessional programow BricsCAD i ZwCAD

Wersje PROFESSIONAL posiadają dodatkowo Visual Basic dla Aplikacji (VBA) oraz edycję i modelowanie brył ACIS. Są one droższe ze względu na wnoszone opłaty licencyjne dla producentów technologii Visual Basic for Applications (Microsoft) i ACIS (Spatial Technology).

Visual Basic jest językiem programowania dającym możliwość, podobnie jak np. Lisp, sterowania programem BricsCAD i ZwCAD. Programy napisane w VBA, zwane nakładkami, mogą budować elementy na rysunku, modyfikować je, tworzyć zestawienia elementów. Automatyzują więc często powtarzane czynności edycyjne.
Jest wielce prawdopodobne, że nakładki dla ZwCAD i BricsCAD będą (przynajmniej na początku) tworzone głównie przy pomocy VBA.

Technologia ACIS umożliwia tworzenie i modyfikację złożonych brył w przestrzeni 3D. Modelowanie elementów przestrzennych jest użyteczne także dla rysujących w przestrzeni 2D. Kłopotliwe jest wyznaczenie kształtu styku elementów przecinających się pod nietypowymi kątami w przestrzeni 3D. Posiadając program CAD z wbudowaną technologią ACIS wystarczy utworzyć model z elementów bryłowych w 3D. Po zsumowaniu (polecenie UNION) otrzymamy bryłę, która posiada punkty charakterystyczne w miejscach przecięć elementów składowych. Dzięki odpowiednim ustawieniom ESNAP możliwe jest obrysowanie modelu liniami i wstawienie tak powstałego modelu krawędziowego do rysunku 2D (po zrzutowaniu). Po skorzystaniu z poleceń do renderingu utworzony model 3D można dokładnie z każdej strony obejrzeć i sprawdzić ewentualne kolizje.

Poszczególne obiekty można tworzyć przez bezpośrednie narysowanie prostopadłościanu (BOX), kuli (SPHERE), klina (WEDGE), stożka (CONE), walca (CYLINDER), torusa (TORUS) lub też przez pogrubienie płaskiej figury (EXTRUDE) albo jej obrót (REVOLVE). Pogrubianie może być przeprowadzone wzdłuż krzywej. W ten sposób można utworzyć profil stalowy w przestrzeni 3D bazując na płaskim przekroju. Zbudowane obiekty 3D posiadają wnętrze, można je dodawać, odejmować, znajdować części wspólne.

Copyrights © 2013 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt