Programy

Opis programu DxfOczka3D / DxfOczka2D


Program DxfOczka3D generuje pliki tekstowe z elementami prętowymi i powierzchniowymi w przestrzeni 2D i 3D na podstawie wczytanego rysunku DXF/DWG. Pliki DXF/DWG można przygotować w dowolnym programem CAD (AutoCAD, AutoCAD PL, BricsCAD, ZwCAD, MegaCAD, ...). Odczyt i interpretacja wczytanych danych (poszukiwanie punktów przecięć i budowa oczek) jest możliwa dla następujących elementów rysunkowych: linie (LINE), łuki (CIRCLE, ARC), krawędzie ścianek (3DFACE). Przed rozpoczęciem analizy danych program zamienia wczytane elementy na linie (łuki, okręgi, krawędzie ścianek). DxfOczka poszukuje oczka 3-, 4- i 5-węzłowe. Oczka o większej liczbie węzłów traktowane są jak otwory. Znalezione oczka mogą być dodatkowo automatycznie zagęszczone. Przygotowane pliki z wynikami można wczytać do programów ABC Płyta, ABC Tarcza, ABC Rama, Obiekt 3D oraz ROBOT (Zastosowanie programu BudKom DxfOczka3D do siatkowania modeli Autodesk Robot).
Film pokazujący budowę modelu zbiornika wielokomorowego.


Geometria modelu w programie CAD => Model wczytany do DxfOczka3D => Gotowy model po dogęszczeniu oczek
Przygotowanie rysunku DXF/DWG
w AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD,
AutoCAD LT, MegaCAD, ...
=> Przetworzenie pliku DXF/DWG
na pliki tekstowe
TXT(dla ABC...)/STR(dla Robot)
lub eksport bezpośredni do Robot.
=> Import plików TXT/STR
do programów ABC... i Robot.
Automatyczna budowa modelu
bezpośrednio w Robot.

Od wersji 14 program DxfOczka może generować model bezpośrednio w programie Robot (ROS, COM). W pierwszej kolejności budowane są panele (oczko -> panel). Następnie generowana jest siatka MES. Przyjęty sposób budowania modelu w Robot zapewnia poprawność kształtów i pasowania wzajemnego oczek. Dzięki temu nie ma już, w programie Robot, problemu z niespójnością siatki, przenicowaniem oczek, wyskakiwaniu siatki z paneli, nieprawidłowymi kształtami oczek (elementów skończonych MES). W najnowszej wersji wprowadzono możliwość sterowania programem komendami zapisanymi w pliku DXF/DWG (parametry przetwarzania zadania, parametry generowanych elementów: grubości, materiały, profile itd.). Zoptymalizowano także algorytm poszukiwania punktów przecięć linii, program jest szybszy. Dostępne są wersje 32bit i 64bit (dla Windows 64bit). Wersja 64 bitowa jest około 2,5 raza szybsza od wersji 32 bitowej.


Włączona kontrola dobroci oczek Włączona przezroczystość ścianek Kolory warstw rysunku DXF/DWG

W nowej wersji wprowadzono możliwość przełączania sposobu prezentacji wygenerowanych elementów. Elementy mogą mieć kolor jednolity, wskazywać na poprawność kształtu oczka (elementy skończone mają kolory: czerwony, żółty, zielony) lub posiadać kolory warstw rysunku DXF/DWG. Dodatkowo można włączyć przezroczystość ścianek. Podobnie jak w poprzednich wersjach część modelu można odciąć z widoku.


Dome Belka - rendering Centrum Sztuki Nowiczesnej Model 3D Model 3D utworzony w programie DxfOczka3D z ACIS/3DFACE


Wersja DEMO posiada ograniczenia funkcjonalne. Osoby zainteresowane przetestowaniem programu na większych zadaniach proszone są o przesłanie modelu w formacie DWG/DXF wraz z kompletem danych teleadresowych (warunek konieczny do uzyskania wyników!). W ciągu kilku dni odesłane zostaną pliki tekstowe z geometrią konstrukcji gotowe do wczytania przez programy ABC. Przesyłając model zgadzacie się Państwo na ewentualne zamieszczenie obrazu modelu (w formacie JPG lub GIF) na niniejszej stronie. Ze sposobem przygotowania modelu można się zapoznać analizując przykładowy rysunek i pliki z wynikami prezentowanego wyżej zbiornika dwukomorowego.
Do konwersji siatki programu Robot na format ABC można użyć programu Str2Dxf3D.

Wersja 2D to wersja 3D ignorująca współrzędną z (z=0,00), bez generacji wyników dla programu ROBOT.

Cennik programu BudKom DxfOczka3D

[A] Program Str2Dxf3D + DxFoczka3D + klucz sprzętowy. Wersja 32 i 64bit.
Program może być użytkowany na dowolnym komputerze z wpiętym kluczem sprzętowym do portu USB.
1'600zł+VAT= 1'968zł
[B] Aktualizacja programu DxFoczka3D do najnowszej wersji DxFoczka3D 14. 600zł+VAT= 738zł
[C] Program DxfOczka3D 14 + ZbrojMAP 14 + klucz sprzętowy. 2'000zł+VAT= 2'460zł

Program dostępny jest jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu (nie jest dodawana płyta CD). Przesyłka zawiera fakturę i klucz sprzętowy. Cena zawiera koszt dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Copyrights © 2016 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt