Programy

Opis programu Str2Dxf3D

Program tworzy plik DXF (AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD,...) z opisem geometrii (węzły, elementy prętowe i płaskie w przestrzeni 2D oraz 3D) na podstawie pliku tekstowego STR (Robot).
Dzięki Str2Dxf3D i DxfOczka3D można przenieść geometrię zadania z programu Robot do programu ABC (Płyta,Tarcza,Rama,Obiekt3D). Możliwe jest, przez edycję rysunku w formacie DXF, poprawienie siatki wygenerowanej przez Robota.
Plik z wynikami znajduje się w katalogu z plikiem danych.
W katalogu z programem tworzony jest plik "Str2Dxf.Str", który jest kopią pliku z danymi przekonwertowanymi do jednobajtowych znaków. Jeśli plik STR został zakodowany dwubajtowymi znakami Unicode, wcześniejsze wersje Robota nie odczytają takiego pliku. Z pliku usunięto część informacji. Pozostawiono opisy współrzędnych węzłów i opisy elementów. Pozostałe dane zazwyczaj powodowały "zawieszanie" się Robota.
Program nie obsługuje zmiennych i generacji węzłów/elementów. Nie są także analizowane jednostki. Do pliku DXF przepisywane są współrzędne dokładnie w takiej samej postaci jak w pliku STR.
Brzegi elementów płaskich zapisywane są na warstwie “STR2DXF“. Brzegi elementów prętowych zapisywane są na warstwie “STR2DXF_NOMESH“.

Cennik programu BudKom Str2Dxf3D

[A] Program Str2Dxf3D.
Program może być użytkowany na dowolnym komputerze z wpiętym kluczem sprzętowym do portu USB.
Program jest dostarczany z programem DxfOczka3D,
bez dodatkowych opłat.


Program dostępny jest jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu (nie jest dodawana płyta CD).

Copyrights © 2000-2014 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt