Niekontrolowane zmiany rozmiarów kontrolek w Delphi podczas ustawiania styli TStyleManagerem

Podczas zmiany styli okienek programów tworzonych w Delphi w niekontrolowany sposób zmieniają się rozmiary niektórych kontrolek (TPanel, TButton, ...). Ma to miejsce, gdy kontrolki te mają ustawioną właściwość Anchors na [akRight, akBottom]. Problem znika, jeśli okienko programu zaopatrzymy w menu (TMainMenu). Właściwość Autosize okienka należy ustawić na FALSE.