Projekty - Poradnik

Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. PN-EN 15037-1: 2011.

Przedstawiam kilka zagadnień dotyczących projektowania stropów gęstożebrowych, na które zwróciłem uwagę podczas wykonywania obliczeń stropów TERIVA. Oprócz wymienionych, są i inne (np. warunki na rozmieszczenie prętów w beleczkach), koniecznie jest zatem zapoznanie się z nową normą.

1. Podstawową konsekwencją zastosowania normy PN-EN 15037-1 do projektowania stropów gęstożebrowych jest konieczność pogrubienia nadbetonu. Wynika to z pkt. B.2.2. normy (4cm zamiast często stosowanych do tej pory 3cm).

2. Zgodnie z pkt. 4.2.2.2. normy klasa betonu beleczek nie powinna być niższa niż C25/30 (B30). Zgodnie z pkt. E.1. normy klasa nadbetonu powinna być co najmniej C20/25 (B25).

3. Konsekwencją zastosowania eurokodów do obliczeń stropów gęstożebrowych będzie także ograniczenie rozpiętości niektórych z nich. Ze wzorów normowych wynika, że ograniczenie ugięcia dotyczy sztywności stropu od obciążeń dodatkowych (są one określone w normie dość specyficznie). Warunki normowe PN-EN 15037-1 są ostrzejsze od warunków na ugięcia określonych w PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i regóły dla budynków). Warunek na ugięcia z PN-EN 1992-1-1:2008, dla obciążeń "prawie stałych" jest "estetyczny", można zastosować ujemną strzałkę montażową (do L/250) w przypadku przekroczenia ugięcia normowego. Natomiast warunek w PN-EN 15037-1 (L/500; L/350; L/250) dotyczy sztywności stropu i zastosowanie ujemnej strzałki montażowej nie spowoduje wzrostu tej sztywności (jej zastosowanie jest nielogiczne). Zaprezentowana interpretacja warunków normowych na ugięcia wynika wyłącznie z analizy wzorów normowych i wyliczeń autora niniejszego tekstu.

4. W pkt. E.3. znalazłem błąd we wzorze na nośność. Z niewiadomych przyczyn, zgodnie z normą, należy podstawić do wzoru "fyk" (charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia) i "fcd" (obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie). Konsekwencją tej pomyłki jest zaniżenie ilości koniecznego zbrojenia (nośność wg wzoru PN-EN 15037-1 jest wyższa o około 5% względem dokładnego rozwiązania wg PN-EN 1992-1-1). Do wzoru w PN-EN 15037-1 należy podstawić "fyd" (obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia). Uzyskujemy wtedy zaniżenie faktycznej nośności stropu o około 10% (w moim przypadku 9%-11%), co wynika z zastosowania we wzorze PN-EN 15037-1 dodatkowego współczynnika bezpieczeństwa dla momentu granicznego (/1,10).

5. W polskiej wersji językowej normy PN-EN 15037-1, w pkt. E.4.2.3.2., wkradł się błąd do wzoru na "w2". Ze wzoru należy usunąć "2/3" w ostatnim składniku wzoru uwzględniającym wpływ skurczu betonu na ugięcie. Po wprowadzeniu korekty (wzór zgodny z oryginałem angielskim lub np. wersją niemiecką normy) uzyskamy mniejsze ugięcia stropu.

6. Przy większych rozpiętościach stropów staje się konieczne stosowanie dodatkowego, przypodporowego zbrojenia na ścinanie (dokładanego nad kratownicami zbrojenia głównego), jeśli zbrojenie kratownicowe nie jest wykonane na pełną wysokość stropu. Dodatkowe strzemiona należy połączyć z wymaganym obecnie dodatkowym górnym zbrojeniem przypodporowym (kotwionym w wieńcu).

Copyrights © 2000-2010 “BudKom“ Marek Nowicki | Co nowego? | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt