POLSKIE NORMY DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (PN-EN)

Zestawienie zawiera polskie euronormy dostępne w listopadzie 2010. Generalnie zakupione normy nie nadają się do bezpośredniego stosowania. Konieczne jest pobranie darmowych poprawek (/AC i /Ap) z serwisu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (pliki w formacie PDF). Należy się nastawić na wielogodzinne poprawianie zakupionych norm (nie ma ujednoliconych tekstów zawierających poprawki). Rekordzistka zawiera przeszło dwadzieścia stron z poprawkami (PN-EN 1997-1:2008/AC:2009). Podano koszt netto pobrania normy ze strony www.pkn.pl (należy doliczyć obowiązujący VAT). Koszt wydrukowanej normy jest o 40% wyższy (w tym przypadku 0%VAT). Nie zajmujemy się sprzedażą norm.
/NA - załącznik krajowy; /Az, /A1 - zmiana; /AC, /Ap1, /Ap2 - poprawka.

Eurokod:

PN-EN 1990:2004

Podstawy projektowania konstrukcji (130,10zł+VAT)

PN-EN 1990:2004/NA:2010

Podstawy projektowania konstrukcji (16,80zł+VAT)

PN-EN 1990:2004/A1:2008

Podstawy projektowania konstrukcji (65,40zł+VAT)

PN-EN 1990:2004/AC:2010

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1 (Obciążenia):

PN-EN 1991-1-1:2004

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach (85,30zł+VAT)

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach (16,00zł+VAT)

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru (107,20zł+VAT)

PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru (16,80zł+VAT)

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

PN-EN 1991-1-3:2005

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem (107,20zł+VAT)

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem (19,80zł+VAT)

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru (154,30zł+VAT)

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru (25,00zł+VAT)

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru [wersja angielska] (25,00zł+VAT)

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne (89,30zł+VAT)

PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne (19,80zł+VAT)

PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne

PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji (69,60zł+VAT)

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji (16,80zł+VAT)

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7:2008

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe (120,00zł+VAT)

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe (16,80zł+VAT)

PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe

PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe

PN-EN 1991-2:2007

Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów (154,30zł+VAT)

PN-EN 1991-2:2007/AC:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów

PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów

PN-EN 1991-3:2009

Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami (89,30zł+VAT)

PN-EN 1991-3:2009/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami (16,00zł+VAT)

PN-EN 1991-3:2009/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

PN-EN 1991-4:2008

Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki (146,20zł+VAT)

PN-EN 1991-4:2008/NA:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki (16,00zł+VAT)

PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki

PN-EN 1991-4:2008/Ap2:2010

Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki

Eurokod 2 (Konstrukcje betonowe):

PN-EN 1992-1-1:2008

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (168,20zł+VAT)

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (19,80zł+VAT)

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1992-1-2:2008

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (138,40zł+VAT)

PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1992-2:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne (138,40zł+VAT)

PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne

PN-EN 1992-3:2008

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze (60,90zł+VAT)

PN-EN 1992-3:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze (16,00zł+VAT)

PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

Eurokod 3 (Konstrukcje stalowe):

PN-EN 1993-1-1:2006

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (138,40zł+VAT)

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (19,80zł+VAT)

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1993-1-2:2007

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe (130,10zł+VAT)

PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1993-1-3:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno (154,30zł+VAT)

PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno (16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-4:2007

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych (72,50zł+VAT)

PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-4:2007/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

PN-EN 1993-1-5:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice (107,20zł+VAT)

PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice

PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice

PN-EN 1993-1-6:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych (138,40zł+VAT)

PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

PN-EN 1993-1-7:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Konstrukcje płytowe (85,30zł+VAT)

PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Konstrukcje płytowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-7:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Konstrukcje płytowe

PN-EN 1993-1-7:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Konstrukcje płytowe

PN-EN 1993-1-8:2006

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów (154,30zł+VAT)

PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów

PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów

PN-EN 1993-1-9:2007

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie (85,30zł+VAT)

PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie (16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie

PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie

PN-EN 1993-1-10:2007

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową (44,90zł+VAT)

PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-10:2007/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

PN-EN 1993-1-11:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe (85,30zł+VAT)

PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

PN-EN 1993-1-12:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie (31,50zł+VAT)

PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie

PN-EN 1993-1-12:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie

PN-EN 1993-2:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: Mosty stalowe (146,20zł+VAT)

PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: Mosty stalowe

PN-EN 1993-3-1:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty 138,40zł+VAT)

PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty 16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty

PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty

PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty

PN-EN 1993-3-2:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy (69,60zł+VAT)

PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy (16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy

PN-EN 1993-4-1:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy (146,20zł+VAT)

PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy (16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy

N-EN 1993-4-2:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki (107,20zł+VAT)

PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki

PN-EN 1993-4-3:2008

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi (85,30zł+VAT)

PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi

PN-EN 1993-5:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i ścianki szczelne (138,40zł+VAT)

PN-EN 1993-5:2009/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i ścianki szczelne (16,00zł+VAT)

PN-EN 1993-6:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic (89,30zł+VAT)

PN-EN 1993-6:2009/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic (16,80zł+VAT)

PN-EN 1993-6:2009/AC:2009

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

PN-EN 1993-6:2009/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

Eurokod 4 (Konstrukcje stalowo-betonowe):

PN-EN 1994-1-1:2008

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (146,20zł+VAT)

PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (16,00zł+VAT)

PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1994-1-2:2008

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (146,20zł+VAT)

PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1994-2:2010

Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów (138,40zł+VAT)

PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów

Eurokod 5 (Konstrukcje drewniane):

PN-EN 1995-1-1:2010

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków (154,30zł+VAT)

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków (19,80zł+VAT)

PN-EN 1995-1-2:2008

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe (130,10zł+VAT)

PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

PN-EN 1995-2:2007

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty (69,60zł+VAT)

PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty

Eurokod 6 (Konstrukcje murowe):

PN-EN 1996-1-1:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych (146,20zł+VAT)

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych (25,40zł+VAT)

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (130,10zł+VAT)

PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (16,00zł+VAT)

PN-EN 1996-2:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów (72,50zł+VAT)

PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów (16,00zł+VAT)

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

PN-EN 1996-3:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych (89,30zł+VAT)

PN-EN 1996-3:2010/NA:2010

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych (25,00zł+VAT)

Eurokod 7 (Posadowienie):

PN-EN 1997-1:2008

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne (161,00zł+VAT)

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-2:2009

Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego (161,00zł+VAT)

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

Copyrights © 2000-2010 “BudKom“ Marek Nowicki | Co nowego? | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt