Projektowanie - Poradnik

Wysokość nad poziomem morza (m npm) - wysokość nad poziomem 0 Wisły (m np0W)

Najczęściej wysokość na mapach (do celów projektowych) jest podawana w metrach nad poziomem morza. W Warszawie jest inaczej, tutaj wysokość się odmierza od poziomu 0 Wisły (zero "teoretycznego" wodowskazu; faktyczne rzędne zer poszczególnych warszawskich wodowskazów są różne). Są także miejsca, których mapy zawierają obydwa oznaczenia wysokości (na jednej mapie, płaskiego obszaru, występują rzędne różniące się prawie 80m!). Może się także zdarzyć, że otrzymamy dokumentację architektoniczną z wysokościami odmierzanymi od poziomu morza, natomiast badania gruntowe z wysokoścami w metrach nad poziomem 0 Wisły (np0W). W tej sytuacji, bez przelicznika, nie da się prawidłowo zaprojektować posadowienia. Jeśli mapa podaje wysokości wg Kronsztad z 1986 roku (port rosyjski w zatoce Fińskiej), to 0 Wisły odpowiada 77,87m npm. Starsze mapy mogą mieć wyznaczane wysokości wg Kronsztad 60, poziom 0 Wisły odpowiada wtedy 77,96m npm (różnica ok. 84mm). Odmierzanie wysokości od zera morza w Kronsztad dotyczy generalnie państw z byłego "bloku wschodniego".

Copyrights © 2000-2010 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt