Niebawem zmienimy sposób licencjonowania programów komputerowych Budkom. Zrezygnujemy z zabezpieczeń programów kluczami sprzętowymi. Wszystkie licencje będą czasowe, umożliwą użytkowanie programów przez okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Jedna licencja umożliwi pięciokrotną instalację programu na komputerach użytkownika. Zakup licencji będzie zautomatyzowany. Ceny programów znacznie się zmniejszą (do kilkuset złotych). Dla posiadaczy kluczy sprzętowych, zakupionych razem z naszymi programami w przeszłości, zaoferujemy możliwość zakupu licencji czasowych nowych wersji programów po znacznie obniżonych cenach. Rabat wyniesie od 65% do 95% (koszt zakupu od 5% do 35% kwoty cennikowej w zależności od daty zakupu). Licencje zakupione z rabatem będą nadal czasowe ale dodatkowo będą wymagały obecności klucza sprzętowego w porcie USB komputera.

www.projekty.budkom.pl

Projektowanie konstrukcyjne budynków i obiektów inżynierskich. Kontrola projektów budowlanych. Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, hale magazynowe, centra logistyczne. Przebudowy, wzmocnienia. Konstrukcje betonowe, stalowe, drewniane, tradycyjne. Ocena stanu konstrukcji, ekspertyzy. Wytyczne do wykonania napraw uszkodzonych konstrukcji. Sprawdzenie możliwości przebudowy, rozbudowy. Okresowe kontrole obiektów budowlanych.

www.programy.budkom.pl

Programy autorskie BudKom do projektowania. Modelowanie siatek MES (BudKom DxfOczka3D), Mapy zbrojenia elementów żelbetowych (BudKom ZbrojMAP), Wykazy stali zbrojeniowej i profilowej (BudKom StalWyk, BudKom StalMat).