www.projekty.budkom.pl

Projektowanie konstrukcyjne budynków i obiektów inżynierskich. Kontrola projektów budowlanych. Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, hale magazynowe, centra logistyczne. Przebudowy, wzmocnienia. Konstrukcje betonowe, stalowe, drewniane, tradycyjne. Ocena stanu konstrukcji, ekspertyzy. Wytyczne do wykonania napraw uszkodzonych konstrukcji. Sprawdzenie możliwości przebudowy, rozbudowy. Okresowe kontrole obiektów budowlanych.

www.programy.budkom.pl

Programy autorskie BudKom do projektowania. Modelowanie siatek MES (BudKom DxfOczka3D), Mapy zbrojenia elementów żelbetowych (BudKom ZbrojMAP), Wykazy stali zbrojeniowej i profilowej (BudKom StalWyk, BudKom StalMat).